I’VE MISSED you today, Attorney.”

Nahinto sa pagsusuklay si Yalena nang bigla na lang marinig ang boses na iyon. Sa pamamagitan ng salamin ay nakita niya si Ansel. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng kanyang kwarto habang ang mga kamay ay nakapamulsa sa suot na slacks. Agad na napangiti siya. In his gray suit, Ansel looked dashing.

Hindi niya narinig ang pagbukas ng gate. Siguro ay noong nasa banyo siya at naliligo ay saka dumating si Ansel. Ayaw nitong isauli sa kanya ang duplicate key ng kanyang bahay kaya madalas ay nasosorpresa na lang siya kapag biglang sumusulpot doon ang binata anumang oras nito gustuhin gaya na lang nang gabing iyon. Nang magkita sila kinaumagahan ay ipinauna na nitong hindi makasasabay sa kanya sa hapunan dahil may dinner meeting ito sa isang investor.

Napasulyap siya sa wall clock. Alas-onse pasado na ng gabi. Bahagya pa siyang naasiwa dahil katatapos niya lang mag-shower at nakaroba lang siya nang mga sandaling iyon.

“Parang gusto ko ng papalitan ang lock ng front door bukas na bukas din. Para mapalitan na rin ang susi. Namimihasa ka nang basta na lang pumapasok.”

“`Wag naman,” natatawang sagot ng binata. “I just had to see you tonight. Ang plano ko talaga, silipin ka lang dahil baka tulog ka na. Nevertheless, I’m happy to see you’re still awake. I’m happy to have this conversation with you. Alam mo namang hindi na ako sanay matulog nang hindi ka muna nakikita.” Kinindatan siya nito. “Pwede bang dito na lang ako? Para less hassle. Tutal umaga’t gabi, nandito rin naman ako. Saka tatlong beses na rin yata akong nakatulog rito—”

“Hep.” Itinaas ni Yalena ang isang kamay. “Don’t push your luck, Mr. McClennan. Saka hindi ko natandaang kusa kitang pinatulog dito. Ikaw ang bumabalik kapag nakakatulog na ako.”

Muli ay natawa si Ansel. Tuluyan na itong pumasok sa kanyang kwarto. Hinubad nito ang suot na suit at inilagay sa isang stool doon. “I just can’t help but worry. You were having nightmares, Yana. Kung sasagutin mo lang ako, magpapakasal tayo agad. I’m not getting any younger anyway. Saka para hindi na ako nagmumukhang magnanakaw na pumapasok dito para lang makasigurong maayos ang pagtulog mo.”

Napasinghap si Yalena. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagbanggit si Ansel ng tungkol sa kasal. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang sandalan ng silyang kinauupuan niya.

“`Di ka na dapat nagulat. `Sabi ko naman sa `yo, seryoso ako. Hindi kita liligawan kung hindi. Kaya nga lahat ng gusto mo, sinusunod ko. When you told me almost a month ago that I can’t kiss you, I followed you though that was the hardest thing to do. Because you knew how much I love kissing you. But I can’t do that unless you say yes.” Inirolyo ni Ansel ang long sleeves polo nito at mayamaya ay inalis ang kurbata bago ito yumuko at marahang niyakap si Yalena mula sa likuran. “Na-miss talaga kita buong araw, Attorney.”

Yalena smiled, overwhelmed. Gustong-gusto niya kapag tinatawag siya nito sa palayaw niya. But she also liked hearing him say attorney. Dahil punong-puno iyon ng lambing. Parang iyon na ang naging endearment ng binata para sa kanya.

“Hmm… do you have evidence to support your statement?” sa halip ay sinabi na lang niya. Iniwasan niyang magkomento tungkol sa kasal dahil hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin tungkol doon.

“Yes, I have, your honor.” Gumanti ng ngiti si Ansel. “First, you can check on your phone. Nakailang tawag at text na ako sa `yo pero wala kang sinagot ni isa. Nag-alala na ako. Pwede mo ring tanungin si Jasmine, ‘yong secretary ko. I almost didn’t bag the deal because I was distracted. Dahil puro ikaw ang iniisip ko, you wicked laywer.”

si Dennis. Naging abala na siya sa pag-iisip nang umalis ito. Ni hindi niya na nasilip ang kanyang cell phone. Nangungumusta si Dennis tungkol sa kanilang plano. Magaan

Sabagay sino siya para manghusga kung pareho lang sila? Gaya ng mga nakaraang pag-uusap nila ay wala siyang sinabi sa binata dahil totoong wala pa siyang nalalaman tungkol sa kinaroroonan ni Benedict. Minsan niya nang sinabi rito ang kasalukuyang

ay nakahahanap siya ng paraan para mapigilan ito at para mabaling sa iba ang takbo ng kanilang usapan. Dahil bigla ay natakot siyang marinig ang mga sasabihin ng binata, natakot siyang mayroong malaman. Nagpahaging na rin si Ansel noong mga nagdaang araw na gusto nitong makilala niya ang mga magulang nito pero pilit na iniignora niya iyon. Iniiwasan niyang may matuklasan tungkol kay Benedict nang sa ganoon ay maiwasan niya ring

Pero nagkamali ako. Nang makilala kita, nagsimula akong mapagod sa mga nakasanayan ko. I suddenly desired a simple but meaningful life with you… just you.” Bahagyang humiwalay kay Yalena si Ansel. Inikot nito ang kanyang silya paharap dito. Lumuhod ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. “Contrast to what the society thinks about us, McClennans’ are no gods. We will never be. If truth be told, we’re weak. Nagpapanggap lang kaming kontrolado

Aligaga ang mga ‘yon at natataranta pa pagdating sa mga asawa nila. I’ve seen the pain, difficulties, and frustrations they went through for the women they love. Kaya siguro umiwas akong magseryoso. I’ve been told na malubak ang daan papunta sa babaeng minamahal. Natakot akong pagdaanan ang malubak na `yon. So I opted with the safe road. Tantiyado ko kasi. And then you came.” Hinawakan ni Ansel ang mga palad ni Yalena. “And I’m glad you did. Because I don’t think I would be half the

Napalunok

mo. Lumaki akong gago, abusado, at walang pakialam sa kahit na sino. When I want something, regardless if it’s a property or a woman, I would really go and get it.” Bumakas ang panliliit sa anyo ni Ansel. “That’s just the way I am. Lagi akong nasesermunan ni Mama dahil sa ugali kong minana ko daw kay Papa. Back then, I just couldn’t see the sense of caring about people you don’t know, to people you’re not related with. At naniniwala akong hindi ko ‘yon namana kay Papa. Because that old

A lot better? Natensiyon si Yalena. Pakiramdam niya ay gustong bumaliktad ng sikmura

actresses at times. The viewers will only see what the actors and actresses wanted them to see. Parang si Papa,” patuloy ni Ansel. Kuminang ang mga mata nito. “I honestly think that Dad is a beautiful man

not destroy the man Ansel seemed to adore so much. Destroying his father’s image would mean destroying his long-time beliefs.

at Austin. Meron kaming mabubuting magulang. Oo at naghiwalay sila pero hindi ko masasabing nagkulang ang isa. Mabuting tagapagtaguyod si Dad. Kahit hindi kami madalas nagkikita noon, he sees to it that whenever he visits, hindi lang kami basta mag-uusap. Doon ko siya nasimulang magustuhan. He doesn’t reveal much about his self but he tries to reach out. There was this time when I was about

ni Yalena ang

and a brokenhearted man. I was young and it was Christmas so imagine my amazement when those words were what I heard from him. Nang oras na iyon ko siya na-appreciate nang sobra. There was just something in his eyes back at that very moment that made me want to be like him.” Napatikhim ang binata. “Not the lousy father or the brokenhearted man,

loves him until now. Dahil may puso rin pala siya. Nakita ko ‘yon noong gabing iyon. Nagkapuso daw siya nang matuto siyang magmahal… parang ako. Naging mahina rin ako nang dahil sa `yo. That’s why I ask you to take care of me. Because believe it or not…” Masuyong iniangat ng binata ang

lahat noon… mula sa sitwasyon ng ama nito

natuklasan. Hindi niya maituloy-tuloy ang plano. Ni hindi niya iyon magawang aminin kay

house ay nagpunta siya sa lupaing ibinenta nila noon ng kakambal. Hinati-hati iyon ng bagong nagmamay-ari at pinatayuan ng mga apartments. Walong pinto iyon. Tig-apat sa kaliwa’t kanan na magkakaharap. Sa likod niyon ay naroroon pa rin ang kanilang dating swimming pool pero wala na iyong tubig. Doon siya nagtago pansamantala para makapag-isip. Inokupa niya ang dulong

Pero pagkalipas ng dalawang araw ay nasorpresa siya sa pagdating ni Maggy. Naabutan siya nitong nasa swimming pool. Noong nagdaang araw ay si Clarice naman ang dumating. Walang anumang sinabi ang mga ito at nanatili lang

sa mga ito. Simula niyon ay sinamahan na siya ng mga ito hanggang sa kanyang pagtulog gaya ng nakasanayan nilang gawin noong mga dalagita pa lang sila. At sa puso niya ay malaki ang pagpapasalamat niyang hindi siya

Bình Luận ()

0/255