“KEEP your legs close together. Bend your knees a bit. Balance your shoulders with your feet movement. Yes, like that. Now, move forward.” Natatawa nang sinabi ni Jake nang sa halip na gumalaw ay nanatiling nakatayo lang si Lea. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay. “Come on. Don’t be afraid to fall. Everybody falls. This is your first try. And to fall is inevitable.”

Nasa loob sila ng rink nang gabing iyon sa Somerset House sa London para doon i-celebrate ang pasko at bagong taon kasama ang mga magulang ni Lea. Pero hindi na sumama pa ang mga ito sa paglabas nila ng dalaga para maagang makapagpahinga na sinamantala niya kaya niyaya niya na ito sa lugar na iyon para tuparin ang isa sa mga nakasulat sa wish list nito.

Aksidenteng nasilip ni Jake ang wish list ni Lea sa isa sa mga nagkalat na papel sa mesa sa opisina nito noon pang mga nakaraang linggo. Nangunguna na roon ang maipasyal ang mga magulang nito sa London. Ang lugar na iyon ang natuklasan niyang pinapangarap palang marating ng ina nito. Pangalawa sa nakasulat ay ang masubukan ang makapag-ice skating. Kaya nang pareho na silang makakuha ng leave ni Lea ay sinorpresa niya ito at ang mga magulang nito.

Si Jake na ang kusang naghanda ng kanilang plane tickets. Walang kaso iyon sa kanya dahil pamilya na ang turing niya sa mga Marinduque at alam niyang ganoon rin ang mga ito sa kanya. Ang mga magulang ni Lea ang nagsilbing pangalawang mga magulang niya noong sumakabilang-buhay ang kanyang ama’t ina. Sa tuwing bumibisita ang mga ito sa Maynila ay hindi pwedeng hindi siya puntahan at pasalubungan ng mga ito. Madalas nga ay kasama pa siya sa mga ipinagluluto ni tita Norie, ang ina ni Lea. Talagang may pagmamanahan ang kaibigan niya. Dahil napakabubuting tao ng mga magulang nito.

Walang anumang interes si Jake sa skating pero ilang araw niyang lihim na pinag-aralan ang basic movements niyon noong nasa Pilipinas pa sila. Maaga siyang umaalis ng opisina para doon. Dahil ang gusto niya ay siya na ang mismong magtuturo kay Lea. Gusto niya itong sorpresahin. Siya man ay nahirapan ring pag-aralan iyon kaya kinailangan niya pang magpaturo. Dahil hindi iyon biro.

There was ice and you wore shoes with freaking blades. And the floor was more slippery than he imagined it to be. Sa oras na binitiwan ng trainer noon ang kamay niya ay agad siyang bumagsak na dahilan kung bakit sa kabila ng mga paalala ngayon sa kaibigan ay hindi niya pa rin magawang bitiwan ang mga kamay nito. The worst part of it was getting up without falling down again.

“I feel like a baby learning to walk again.” Natatawa na ring sinabi ni Lea.

“Yeah.” Napatangong sagot ni Jake. “The only difference was that babies aren’t scared of falling down. The first time I did this, I slipped a couple of times. It was very frustrating.”

Nanlaki ang mga mata ni Lea. “So, pinag-aralan mo pala talaga ‘to? Pero bakit?” Nagkibit-balikat lang si Jake bago nagpatuloy sa pag-alalay sa dalaga. Ngumiti ito at inilibot ang paningin sa buong paligid. “Thank you for taking us here, Jake. Hindi naman kailangan pero maraming salamat pa rin lalo na sa pagdadala sa ‘kin rito. Isa ito sa mga nasa wish list ko ngayong pasko.”

Gumanti ng ngiti si Jake. Unti-unti ay sinubukan ni Lea na makasunod sa kanya. Pero hindi nagtagal ay nadulas ito. At dahil magkahawak-kamay sila ay pareho silang bumagsak. Napasinghap ito bago natawa nang malakas pagkaraan ng ilang segundo. Nangingiti uli na pinagmasdan niya ito. Katulad na katulad ito ni Leandra. Napakadaling pasayahin sa mga simpleng bagay.

Mayamaya ay sumeryoso na ang dalaga at humarap sa kanya. “Sabihin mo na. Bakit kami ang kasama mo ngayong pasko at hindi si Trina? May nangyari na naman, ‘di ba?”

Napakamot si Jake sa kanyang batok. Sa mga ganoong pagkakataon ay nahihiling niyang sana ay hindi siya ganoon kakilala ni Lea. Wala siyang maitago rito. He was always naked in front of her. Naked in a sense that she could see right through him. Including all of his thoughts, his fears, his uncertainties, his dreams, and his hopes. Bihira siyang sumama sa pamilya ni Lea na mag-celebrate ng anumang okasyon. Madalas ay nagpupunta siya sa bahay ng mga ito kapag natapos na ang selebrasyon. Dahil gusto niyang bigyan ng pribadong oras ang tunay na magpapamilya kaya ang ang mga nagiging girl friend niya ang kasama niya parati.

Pero sumablay nang panahong iyon.

“Trina and I broke up-“

Napatango-tango pa na sinabi ni

she wanted not just a piece of me. She wanted something else. Something deep and something…

“Bakit naman itinaon n’yo pang magpapasko? Sana ay ipinagpaliban n’yo na muna ang issues n’yo. Para hindi

ni Jake ang ilong ng dalaga. Nang ngumuso ito ay natawa siya.

ang mga mata ng dalaga.

sa bahay ni Lea lang siya nagpupunta. Hangga’t nasa tabi niya ito, hindi niya kakailanganing dumayo pa sa ibang lugar. Sa tabi lang nito siya pinakakomportable. Maraming bagay siyang hindi nasisiguro sa mundo. Kahit sa negosyo

yata sa pagkakakilala niya sa sarili niya. Ito

na blogger rin ito kaya napuno ng bad reviews

ang kanyang ulo. Ganoon na lang ang pagtitimpi niya para hindi ito kasuhan. During those moments, Lea sticked around him. Lingid sa kaalaman ni Jake ay nag-imbita ito ng napakaraming bloggers sa hotel niya para patunayang walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya at sa hotel. Naibangon niya ang reputasyon ng negosyo

always knew what he needed even before he could talk about it. Ang kapatid ng naging kliyente nito na nagkataong isang kilalang modelo ay inimbitahan

I’m not the marrying type. Wala akong tiwala sa sarili ko pagdating sa panghabang-buhay na commitment.” Mahinang amin ni Jake pagkaraan ng ilang minuto habang nakatitig siya sa umiilaw na higanteng Christmas tree hindi kalayuan sa kanila ni Lea. “Parang hindi ko kayang mag-alaga ng sarili kong pamilya. Parang… wala akong kapasidad na gawin ‘yon. Ang sarili ko ngang kapatid, nabigo pa akong alagaan at

mo na hindi mo kasalanan ang nangyari kay Leandra. It was an accident. Nagkataon lang siguro na

nang maayos ng mga magulang mo. Magiging mabuti kang asawa. Dahil mabuti ka namang tao. Babaero ka, oo at nakakaasar ‘yon.” Umirap pa si Lea. “Pero mabuti kang tao. Mawawala rin siguro ‘yang bahaging ‘yan ng pagkatao mo sa oras na mahanap na ng puso

bang pumasok sa puso niya. Pero naroroon pa rin ang pag-aalinlangan niya sa sarili. “You always see something

ang mga kamay sa kanya. “Scate na

ka na takot?” Nanunuksong sinabi ni Jake nang

sa isa sa pinakamagandang lugar sa mundo. Thank you for this, Jake. At gaya ng sinabi ko, hindi ako natatakot. Hindi ako

was also the most powerful. Tuluyan nang gumaan ang pakiramdam ni Jake sa narinig. Kanina pa sila sa hotel nagbigayan ng mga regalo kasama ng mga magulang ni Lea pero pakiramdam niya ay ngayon niya pa lang tuluyang natanggap ang sa

“You’re always welcome.” Gumanti ng yakap

panibagong buhos na iyon ng alaala habang pinagmamasdan ang apartment ni Lea mula sa loob ng kanyang sasakyan. Napahugot siya ng malalim na hininga nang maalala ang mga iniwan nitong salita sa kanyang opisina noong nakaraang linggo. Ni minsan ay

at sinisisi niya ang sarili niya. Dahil parati niyang

Siya ang lalaki, ang mas malakas. Anong laban ng isang babae sa kanya sa oras na ipilit niya na ang sarili?

sinisimulan niya nang ikonsidera ang paglagay sa tahimik. Nakita ito ng isa sa mga kaibigan niyang si Ross

si Jake kay Lucine ay nagbanta itong hindi siya titigilan kaya binigyan niya ito ng tseke para umiwas na sa eskandalo at komplikasyon tutal ay natuklasan niyang pera lang din naman ang habol nito sa kanya matapos niyang magpaimbestiga. Pero mukhang hindi ito nakuntento. Kailan lang ay

kanila ni Lea ay si Lucine ang napagbalingan niya. Hindi siya kahit na kailan pumatol sa isang babae pero nang magkita

Bình Luận ()

0/255